Co to jest żywność ekologiczna? Co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem?

sklep ekologiczny warszawa

Żywność ekologiczna to określenie żywności, która produkowana jest metodami rolnictwa ekologicznego. Co to oznacza? W rolnictwie ekologicznym nie używa się sztucznych nawozów, środków wspomagających wzrost i pestycydów, przy czym zachowuje się jednocześnie pełną żyzność gleby i różnorodność biologiczną. Eko gospodarstwa muszą być w jak największym stopniu samowystarczalne, dlatego też wszelkie regulatory zastępowane są naturalnymi odpadami. Jakie jeszcze wymogi obejmują gospodarstwa ekologiczne?

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego związane jest ze ścisłym przestrzeganiem przepisów i reguł, które dotyczą nie tylko uprawy roślin i hodowli zwierząt, lecz również sposobów produkcji i użytych do tego celu środków. Ekologiczne metody produkcji żywności mają za zadanie zapewniać ochronę zdrowia ludziom i gwarantować ochronę środowisku. Produkcja ekologiczna w żaden sposób nie może zaburzać i obciążać środowiska naturalnego – ze szczególnym naciskiem na czystość gleby i stan wód gruntowych. Rolnicy podczas produkcji żywności ekologicznej powinni znacznie ograniczyć udział jakichkolwiek maszyn, a sama produkcja musi przyczyniać się do rozwoju rolnictwa i wsi.

Najważniejsze cechy żywności ekologicznej

Żywność ekologiczna jest opatrzona certyfikatem. Produkty pochodzące z naturalnych upraw i hodowli na swoim opakowaniu zawierają znak rolnictwa ekologicznego (zielony listek). Taki znak jest gwarancją najwyższej jakości. Proces powstawania eko żywności jest ściśle kontrolowany i w pełni udokumentowany. Konsumenci widząc znak eko mogą mieć pewność, że dana żywność została wyprodukowana zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, a następnie dokładnie zweryfikowana przez specjalistów.

Co ważne, certyfikat przyznawany jest danym gospodarstwom ekologicznym jedynie na rok. Po upływie tego czasu wszelkie pola, łąki, pastwiska, wybiegi dla zwierząt, maszyny, budynki, a nawet bilansy zbiorów i księgi rachunkowe zostają poddane ponownej kontroli.